شرکت بازرگانی توسعه اکسیر کیان (تاک)

تلفن :  88550890 – 88916640 – 88499388

فکس: 89781629

www.taaktrade.com

info@taaktrade.com

کد پستی:

تهران – خیابان سپهبد قرنی – خیابان اراک –  پلاک 36 – واحد 8

Send messageclear