• پالایش نفت اصفهان
• پتروشیمی غدیر
• پالایش نفت بندر عباس
• پتروشیمی فجر
• پالایشگاه نفت تهران (تندگویان)
• پتروشیمی مارون
• پالایشگاه گاز خانگیران
• پتروشیمی مبین
• پتروشیمی آبادان
• پتروشیمی پردیس
• پتروشیمی آریا ساسول
• پتروشیمی شازند
• پتروشیمی بندر امام
• پتروشیمی شیراز
• پتروشیمی بوعلی سینا
• پتروشیمی تبریز
• پتروشیمی جـــم
• شرکت مهندسی اسپک
• پتروشیمی خارگ
• شرکت کالای نفت

q